Capacitatea analitică a Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Olt (LSVSA) – Compartimentul de Control Reziduuri și Contaminanți

07.12.2023

Capacitatea analitică a Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Olt (LSVSA) – Compartimentul de Control Reziduuri și Contaminanți

 

În cadrul LSVSA Olt își desfășoară activitatea Compartimentul de Control Reziduuri și Contaminanți, care efectuează determinarea reziduurilor de pesticide pentru produsele de origine nonanimală, prin analiza multireziduala pe echipamente performante, achiziționate la finalul anului 2022, respectiv Lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masă și Gaz cromatograf cuplat cu spectrometru de masă.

Capacitatea instrumentală: Se pot analiza 319 subsanțe active simultan prin tehnica lichid cromatografică și 116 substanțe active simultan prin tehnica gaz-cromatografică.  Metodele de analiză au fost acreditate de către RENAR (Organism național de acreditare unic) în cursul anului 2023. Aceste metode permit determinarea de substanțe active de tipul: organocloruratelor, organofosforicelor, piretroidelor și altele.

Prepararea probelor este efectuată prin utilizarea metodei de extracție și purificarea extractelor, tehnici care permit analiza multireziduală a pesticidelor din matrice (produse) complexe de origine nonanimală: fructe, legume si cereale.

În cursul acestui an au fost analizate 190 de probe de legume și fructe provenite din import (Turcia, Italia, Egipt, Polonia, Ecuador, Columbia, Ucraina), LSVSA Olt fiind unul din cele șase laboratoare existente la nivel național, care dețin capacitatea analitică a probelor prelevate de inspectorii sanitari veterinari din depozitele de destinație, din produsele provenite din import, în funcție de arondarea transmisă de ANSVSA.

Cele mai multe probe de legume la care s-au detectat reziduuri de pesticide sub limita maximă admisă (LMA) au fost cele de tomate, ardei, castraveți, conopida, morcovi  și vinete.

Dintre probele de fructe la care s-au detectat reziduuri de pesticide sub limita maximă admisă (LMA) au fost cele de mandarine, struguri, lamâi, rodii, pepene, piersici, grepfruit, banane, caise, portocale.

Reziduurile de pesticide detectate în legume și fructe au fost în special: azoxitrobin, boscalid, acetamiprid, tricyclazol,tiabendazol.

Reziduurile de pesticide detectate în legume si fructe provin, în special, de la tratamentele cu fungicide, urmate de cele cu ierbicide și regulatori de creștere.

Toate valorile obtinute au fost sub limitele maxime admise prevazute de Reg. (CE) 396/2005.

În ceea ce privește contaminanții, în cadrul compartimentului control reziduuri de metale grele macro și micro elemente pentru analiza hranei pentru animale, sunt acreditate RENAR următoarele metode:

-Determinarea conținutului de microelemente/metale grele prin spectrometrie de absorbție atomică în flacară  : plumb, cadmiu

-Determinarea conținutului de microelemente/metale grele prin spectrometie de absorbție atomică cu generare de vapori reci : mercur

-Determinarea conţinutului de microelemente/metale grele prin spectrometie de absorbție atomică  prin generarea hidrurilor : arsen

Metodele sunt desemnate in Programul național de supraveghere pentru următoarele grupe de furaje:

-materii prime furajere vegetale,

-materii furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine,

-materii prime furajere,

-furaje de origine minerala,

-furaje complete pentru păsări, porci, rumegătoare, cabaline, pești, iepuri de crescătorie.

În cursul acestui an s-au analizat 131 probe furaje pentru determinare cadmiu (Cd), 137 probe furaje pentru plumb (Pb), 123 probe furaje pentru determinare mercur (Hg) și 127 probe furaje pentru arsen (As), toate cu rezultate corespunzătoare conform prevederilor Directivei (CE) 32/2002.

 

DIRECTOR EXECUTIV,   

DR.BOLBOREA VERONEL