Nutriţie animală

Se supun autorizării sanitare veterinare următoarele unităţi din domeniul nutriţiei animalelor:
Comercianţi ce nu deţin produse în incintele proprii

Se supun autorizării sanitare veterinare unităţile comerciale care pun pe piaţă, fără a deţine în incintele lor: (Ord. ANSVSA 109/2010):

– aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005,

– preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005

În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare, reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează punctul de lucru al unităţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de autorizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010;

b) copie a certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;

c) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară unitatea activitatea;

d) dovada deţinerii spaţiului;

e) memoriul tehnic justificativ;

f) lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;

g) dovada achitării, în contul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează unitatea respectivă, a tarifului de evaluare prevăzut în Ordinul ANSVSA Nr. 96/2014 cu modificările şi completările ulterioare

h) o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010, potrivit căreia furajele pe care le pun pe piaţă sunt conforme cu condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 183/2005

Magazine şi depozite

Se supun autorizării sanitare veterinare magazinele şi depozitele de furaje ce comercializează/depozitează următoarele: (Ord. ANSVSA 109/2010):

– aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005

– preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005

În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare, reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează punctul de lucru al unităţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de autorizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010

b) copie a certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;

c) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară unitatea activitatea;

d) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice;

e) dovada deţinerii spaţiului;

f) memoriul tehnic justificativ;

g) lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;

h) dovada achitării, în contul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează unitatea respectivă, a tarifului de evaluare prevăzut în Ordinul ANSVSA Nr. 96/2014 cu modificările şi completările ulterioare

Unităţi de ambalare

Se supun autorizării sanitare veterinare unitățile de ambalare pentru următorele: (Ord. ANSVSA 109/2010):

– aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005

– preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005

În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare, reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează punctul de lucru al unităţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de autorizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010

b) copie a certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;

c) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară unitatea activitatea;

d) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice;

e) dovada deţinerii spaţiului;

f) memoriul tehnic justificativ;

g) lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;

h) dovada achitării, în contul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează unitatea respectivă, a tarifului de evaluare prevăzut în Ordinul ANSVSA Nr. 96/2014 cu modificările şi completările ulterioare

Unități producătoare

Se supun autorizării sanitare veterinare unităţile care produc următoarele: (Ord. ANSVSA 109/2010):

– aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005

– preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005

– hrană destinată animalelor de fermă cu utilizarea de aditivi sau preamestecuri de aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 (inclusiv ferme cu malaxor propriu de furaje şi malaxoare mobile pentru furaje)

– furaje medicamentate

În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare, reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează punctul de lucru al unităţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de autorizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010

b) copie a certificatului unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;

c) copie a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară unitatea activitatea;

d) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice;

e) dovada deţinerii spaţiului;

f) memoriul tehnic justificativ;

g) lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;

h) dovada achitării, în contul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează unitatea respectivă, a tarifului de evaluare prevăzut în Ordinul ANSVSA Nr. 96/2014 cu modificările şi completările ulterioare

Unităţi producătoare de hrană destinată animalelor de fermă care utilizează anumite produse obţinute de la nerumegătoare

Se supun autorizării sanitare veterinare unităţile destinate fabricării furajelor pentru hrana animalelor de fermă care utilizează, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 999/2001/CE, cu amendamentele ulterioare, produse obţinute de la nerumegătoare, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. IV la regulamentul respectiv: (Ord. ANSVSA 16/2010)

În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare, reprezentantul legal al unităţii depune la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează punctul de lucru al unităţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea-tip conform anexei nr. 45 din Ordinul ANSVSA nr. 16/2010;

b) copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a unităţii respective;

c) copia certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

d) copia certificatului unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului.

 

Se supun înregistrării sanitare veterinare următoarele unităţi din domeniul nutriţiei animalelor:
Comercianți ce nu dețin produse în incintele proprii

Se supun înregistrării sanitare veterinare unităţile comerciale care pun pe piaţă, fără a deţine în incintele lor(Ord. ANSVSA 109/2010):

– aditivi destinaţi hranei pentru animale

– preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale

– furaje combinate

altele decat cele care se supun autorizării sanitare veterinare

În vederea obţinerii înregistrării sanitare veterinare reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează punctul de lucru al unităţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de înregistrare sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010;

b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010;

c) copie a certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;

d) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară unitatea activitatea;

e) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul;

f) dovada deţinerii spaţiului;

g) memoriul tehnic justificativ;

h) lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;

i) dovada achitării, în contul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează unitatea respectivă, a tarifului de înregistrare prevăzut în Ordinul ANSVSA Nr. 96/2014 cu modificările şi completările ulterioare.

Magazine şi depozite

Se supun înregistrării sanitare veterinare magazinele şi depozitele de furaje ce comercializează/depozitează (Ord. ANSVSA 109/2010):

– aditivi destinaţi hranei pentru animale

– preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale

– furaje combinate

altele decat cele care se supun autorizării sanitare veterinare

În vederea obţinerii înregistrării sanitare veterinare reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează punctul de lucru al unităţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de înregistrare sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010;

b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010;

c) copie a certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;

d) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară unitatea activitatea;

e) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul;

f) dovada deţinerii spaţiului;

g) memoriul tehnic justificativ;

h) lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;

i) dovada achitării, în contul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează unitatea respectivă, a tarifului de înregistrare prevăzut în Ordinul ANSVSA Nr. 96/2014 cu modificările şi completările ulterioare

Mijloace de transport

Se supun înregistrării sanitare veterinare mijloacele de transport pentru hrană pentru animale – aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, alte furaje (Ord. ANSVSA 109/2010):

În vederea obţinerii înregistrării sanitare veterinare reprezentantul legal al unităţii deţinătoare trebuie să depună la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează unitatea deţinătoare un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de înregistrare sanitară veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) copie a certificatului de înregistrare a unităţii emis de oficiul registrului comerţului;

c) copie a certificatului constatator al unităţii emis de oficiul registrului comerţului;

d) copie a certificatului de înmatriculare a mijlocului/ mijloacelor de transport al hranei pentru animale;

e) dovada achitării, în contul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează unitatea respectivă, a tarifului de înregistrare prevăzut în Ordinul ANSVSA Nr. 96/2014 cu modificările şi completările ulterioare

Unități de ambalare

Se supun înregistrării sanitare veterinare unitățile de ambalare pentru ambalarea produselor destinate nutriţiei animalelor de fermăaltele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare (Ord. ANSVSA 109/2010):

 În vederea obţinerii înregistrării sanitare veterinare reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează punctul de lucru al unităţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de înregistrare sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010;

b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010;

c) copie a certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;

d) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară unitatea activitatea;

e) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul;

f) dovada deţinerii spaţiului;

g) memoriul tehnic justificativ;

h) lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;

i) dovada achitării, în contul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează unitatea respectivă, a tarifului de înregistrare prevăzut în Ordinul ANSVSA Nr. 96/2014 cu modificările şi completările ulterioare

Unități ce furnizează produse/subproduse destinate utilizării în hrana animalelor de fermă

Se supun înregistrării sanitare veterinare unităţile, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale, care furnizează produse/subproduse destinate utilizării în hrana animalelor de fermă (Ord. ANSVSA 109/2010):

În vederea obţinerii înregistrării sanitare veterinare reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează punctul de lucru al unităţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de înregistrare sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă;

b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă;

c) copie a certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;

d) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară unitatea activitatea;

e) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul;

f) dovada deţinerii spaţiului;

g) memoriul tehnic justificativ;

h) lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;

i) dovada achitării, în contul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează unitatea respectivă, a tarifului de înregistrare prevăzut în Ordinul ANSVSA Nr. 96/2014 cu modificările şi completările ulterioare

Atentie!

Unităţile din industria alimentară care sunt autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine nonanimală/animală, precum şi pentru activităţi de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală/animală, în cazul în care desfăşoară şi activităţi din sectorul hranei pentru animale, sunt scutite de obţinerea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare.

Acestea sunt obligate ca, în termen de maximum o lună de la obţinerea autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare, să notifice Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului în care funcţionează activităţile secundare din domeniul hranei pentru animale desfăşurate.

Unități producătoare

Se supun înregistrării sanitare veterinare unitatile care produc următoarele: (Ord. ANSVSA 109/2010):

– aditivi destinaţi hranei pentru animale

– preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale

– hrană destinată animalelor de fermă.

altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

În vederea obţinerii înregistrării sanitare veterinare reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează punctul de lucru al unităţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de înregistrare sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010;

b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010;

c) copie a certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;

d) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară unitatea activitatea;

e) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul;

f) dovada deţinerii spaţiului;

g) memoriul tehnic justificativ;

h) lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;

i) dovada achitării, în contul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează unitatea respectivă, a tarifului de înregistrare prevăzut în Ordinul ANSVSA Nr. 96/2014 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Atenţie!

Exploataţiile de creştere a animalelor de la care se obţin produse destinate consumului uman, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, care deţin moară proprie, malaxor propriu sau malaxoare mobile pentru producerea de furaje pentru consum propriu, sunt scutite de obţinerea înregistrării sanitare veterinare.

Acestea sunt obligate ca, în termen de maximum o lună de la obţinerea autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare, să notifice Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului în care funcţionează activităţile secundare din domeniul hranei pentru animale desfăşurate.

Transportatori

Se supun înregistrării sanitare veterinare transportatorii de hrană pentru animale – aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, alte furaje (Ord. ANSVSA 109/2010)

În vederea obţinerii înregistrării sanitare veterinare reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează punctul de lucru al unităţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de înregistrare sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010;

b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a Ordinului ANSVSA nr. 109/2010;

c) copie a certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;

d) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe raza tribunalului în a cărei zonă teritorială îşi desfăşoară unitatea activitatea;

e) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul;

f) dovada deţinerii spaţiului;

g) memoriul tehnic justificativ;

h) lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;

i) dovada achitării, în contul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde funcţionează unitatea respectivă, a tarifului de înregistrare prevăzut în Ordinul ANSVSA Nr. 96/2014 cu modificările şi completările ulterioare.