Echipa DSVSA

  • Dr. Bolborea Veronel Florin – Director Executiv
  • Dr. Poteleanu Papusa – exercită cu caracater temporar funcția publică de Director Executiv Adjunct
  • Jr. Vîlceleanu Magdalena – Șef Birou Juridic și Resurse Umane
  • Dr. Popa Venera – exercită cu caracater temporar funcția publică de Șef Serviciu Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidență Informatică
  • Dr. Iancu Marius Mihai – exercită cu caracter temporar funcția publică de Șef Serviciu Control Oficial Siguranța Alimentelor
  • Dr. Dragomir Simona – exercită cu caracter temporar funcția publică de Șef Serviciu Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor
  • Dr. Marinescu Gheorghe – exercită cu caracter temporar funcția publică de Șef Birou Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală
  • Ec. Străinu Jan Alin – exercită cu caracter temporar funcția publică de Șef Birou Economic și Administrativ